Csepp-Tábor

GYERMEKTÁBOR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A tábor szervezője

Vállalkozás neve: Sári Zoltán E.V.
Székhely: 2038 Sóskút, Külterület 045/24. hrsz.
Telefon: +36 30 364 9734
E-mail: vevoszolgalat@csepp-farm7.hu

2. A rendezvény/tábor díja

A rendezvények oldalán megtekinthető.

3. Fizetési lehetőségek

  • Készpénzben: A pénz befizethető a Csepp-Kőker Kft. telephelyén (2038 Sóskút, Külterület 045/24. hrsz.) hétköznaponként, 8-16 óra közötti munkaidőben.
  • Utalással: Az e-mailben küldött, Billingos számlán megjelölt számlaszámra kérjük utalni. Közleményben kérem adja meg a befizetett számla sorszámát!

4. A résztvevők szülei/gondviselői által kitöltendő dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat a tábor kezdetekor kell kitöltve magával vinnie a gyermeknek.

5. Mit kell hoznia a gyermeknek a táborba?

A szülő biztosítsa gyermekének a megfelelő ruházatot (és lehetőleg váltóruhát), naptejet, szükség esetén gyógyszereket (megjelölt adagolással).

6. Mit hozhat magával egy táborozó?

Táboraink területére, foglalkozásainkra, programjainkra tilos olyan tárgyat, anyagot bevinni, ami a táborozók egészségét, testi épségét veszélyezteti.

A táborba hozott értékekért (óra, ékszer, telefon, készpénz stb.) a táborozó felel, azokért felelőseget nem vállalunk. A gyermekfelügyelő pedagógus az értékeket megőrzésre átveheti, elkérheti.

7. Érkezés-távozás és a tábor területén tartózkodás

Érkezés a táborba 7:00-8:00 között, távozás a 16:00-17:00 időszakban. Amennyiben a gyermek, kísérő nélkül mehet haza, azt írásban le kell nyilatkozni a szervező részére.

Csak a felügyelő engedélyével hagyható el a tábor területe.

A tábor területén csak a pedagógus által meghatározott területeken tartózkodhat a táborozó. Az állatok csak felügyelettel látogathatók.

8. Bejutás a tábor területére

Kérjük, hogy sorompóhoz történő megérkezés után – a térképeinken látható módon – a jobb oldali füves parkolóban tegyék le autóikat, ahol munkatársaink rövid időszakonként összevárják és bekísérik a gyermekeket és az érdeklődő szülőket!

9. Viselkedés a tábor területén

A táboroztatott gyermekért felelősséggel tartozik a felügyelő pedagógus. Így annak iránymutatásait, kéréseit a táborozónak el kell fogadnia, végre kell hajtania.

A Házirend többszöri, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a táborozó a táborozásból kizárható.

10. Hogy érhető el a gyermekekre vigyázó felügyelő pedagógus?

A felügyelő pedagógus a tábor ideje alatt elérhető a +36 30 364 9734 telefonszámon.

11. Ha valamilyen előre nem látható okból nem indulna a tábor…

Ez elmúlt években nem történt ilyen. Ha bármilyen okból meghiúsulna a tábor, a szervező anyagi felelőssége a befizetett pénzek visszaszolgáltatásáig terjed.